Tarih insanoğlunun geçmişini inceleyen bilim dalıdır. Dolayısıyla insanlığın hafızasında bulunan siyasi gelişmeler, kültürel olaylar ve ekonomik yapılanmalar tarihin ilgi alanına girer. Böylece tarih geçmişle günümüz arasında bir köprü görevi görür. Bu köprünün inşası ise tarihçiler tarafından yapılmaktadır. Pek tabii binlerce yıl önce yaşanmış olayları bizlere ulaştıran ilk tarihçiler bu inşada önemli bir yere sahiptirler

Tarih

Tarih

İlk Tarih Yazarı: Heredot

Bilinen en eski tarih kitabını, İsa’dan önce 430 yılında ölen Halikarnasos’lu tarihçi Herodot kaleme almıştır. Bundan ötürü Herodot “tarihin babası” olarak anılmaya  başlanmıştır. İsa’dan önce 5. yüzyılda gerçekleşen Pers-Yunan savaşlarını ana konu olarak seçen Herodot, savaşın nedenlerini ortaya koyabilmek için Batı Anadolu, Mısır, İran gibi birçok coğrafyayı dolaşmış, yaşanan olaylar hakkında bilgiler toplamıştır. Heredot başarılı bir yazar olmakla birlikte, kendi döneminden çok daha eski çağlarda yaşanan olaylara dair bilgileri derlediği için yeterli güvenilirliği olan bir tarihçi değildir. 18. yüzyıla kadar önemini korumuş olan hikayeci tarih anlatımı da Herodot’un öncülüğünde ortaya çıkmış olup bu tarzda canlı ve açık bir anlatım tercih edilmiştir.

İlk Siyasal Tarih: Thukydides

Herodot’tan bir süre sonra, Eski Yunan’da yaşanan Peloponnesos Savaşı’nı kaleme alan Thukydides, Herodot’tan farklı olarak bilgilendirici anlatım tarzını benimsemiş, çarpışmalara katılan komutanları bizzat tanıdığı için de doğru bilgilere ulaşma konusunda pek zorluk çekmemiştir. Bundan dolayı Thukydides tarihi,  eski çağ tarihi açısından oldukça önemlidir.

Ksenophon

Thukydides’den sonra ise tarihi sürekliliği sürdüren diğer yazar Ksenophon, hayatını bir asker olarak sürdürdüğü için askerlik ve orduya ilişkin verdiği bilgiler dikkate değerdir. Yine de bu yazar adı geçen ilk iki yazara göre daha az güvenilir bir tarihçi olarak kabul edilmektedir.

Antik Roma Tarihçiliği

Romalılar yaptıkları savaşları ve askeri faaliyetleri kayıt altında tutmaya özen göstermişlerdir. Ama bu kayıtlarda tutulan olaylar, geniş geniş anlatılmamış, yaşananlar kısaca özetlenmiştir. İsa’dan önce 59 yılında doğan Titus Livius, imparatorluk tarihinin başlangıcından itibaren, yaşadığı çağa kadar olan tarihi ele almış ve geniş bir değerlendirmede bulunmuştur. Başka bir Romalı yazar ise Tacitus’tur. Tacitus, İsa’dan sonra 14-96 yılları arasındaki Roma tarihini yazmıştır. Yazar Romalıların lüks yaşamını eleştirerek imparatorluğun yozlaşmasına yol açtığını savunmuş, imparatorluktaki özgür ruhun yok olmaya başladığını öne sürmüştür.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.