DUVARDAN DUVARA HALI

Duvardan Duvara Halı Kullanımı

Orta Asya Türk kültürünün en büyük miraslarından biri olan Duvardan Duvara Halı, coğrafyamız üzerinden tüm dünyaya yayılmıştır. Tarihin başından itibaren Türk halılarının rekabette üstünlüğü elden bırakmaması bu sektörün öncüsü olmasının yeri yadsınamaz. Ancak tek etmen de bu değildir. Bunun yanı sıra bölgede bulunan Çin gibi bir ipek ihracatçısı, Türklerin göçebe yaşamlarının gerekliliklerinin sektörü destekleyici yönüyle birleşince liderlik kaçınılmaz olmuştur.

Her evde, bulunan oda sayısından daha fazla halı olması; halının kültürümüzle ne denli bütünleştiğinin açık bir göstergesidir. Bu minvalde halının manevi değerinin hangi seviyede olduğu pek tartışma götürmez bir gerçekliktir. Ancak sadece manevi değeri irdelenirse hataya düşülmüş olur.

Türkiye hem iç pazarda hem de dış pazarda halı üretiminin en önemli aktörleri arasında yer alır. Bu da sektörler içerisinde halı ve türevlerinin payını her zaman için hatırı sayılır bir seviyeyi korumasına imkan vermiştir. Peki bu durumun nedeni nedir?

 

Halı Neden Tercih Edilir?

Halı kültürel bir obje olarak kültürümüzün bir parçası olmuştur evet ancak bu denli yaygın kullanımının altında yatan saik kültürel etkileriyle birlikte; sağlık açısından sağladığı avantajlar, ekonomik bir fiyat düzeyiyle sunuluyor olması ve evler için bütünleyici parça niteliğine kovuşmuş olması yatmaktadır.

Halının bu denli kullanımı, onun farklı türlerinin de ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Bu minvalde verilebilecek en önemli örneklerden biri duvardan duvara halı konseptidir. Peki neden duvardan duvara halı?

 

duvardan duvara halı

Neden Duvardan Duvara Halı?

Halı kullanımında dünyada, yukarıda açıkladığımız üzere birçok etmene bağlı olarak en üst sıralardayız. Hele ki duvardan duvara halı üretilmeye başlandığı ilk günden itibaren çok tutuldu. Peki neden? Bu sorunun aslında yüzlerce cevabı olmasına karşın birkaç madde etrafında toparlamamız mümkündür. Bunlardan ilki bu halıların tek parça olması nedeniyle kolay nakliyesi ve döşemesinin çok kolay yapılıyor olmasıdır. Bu yönü halının taşınma durumunda kolaylıkla sökülüp aktarılmasına da imkan tanır. Diğer bir önemli özellik taban alanında yayılmasının ortaya koyduğu ses emici özelliktir.Günümüzün ses kirliliği göz önüne alındığında bunun ne büyük bir değer olduğu kolayca anlaşılabilir.

Bunlara ek olarak duvardan duvara halı kullanımının nedeni; geniş ürün yelpazesiyle sunumunun mümkün olması, ısı yalıtımı sağlaması, konforu, ortopedik yapısı, ve sağlıklı dokusu gibi özellikleriyle de alt başlıklara bölünebilir.

Binlerce Duvardan Duvara Halı desen seçeneklerinden hangisi olacağına karar ver!

Teklif Al

DUVARDAN DUVARA HALI MODELLERİ